• Λίγα λόγια για το έργο

   

  Το έργο ιστορίες µιας αόρατης Αθήνας  in-Athens  φιλοδοξεί με τεχνολογική και μεθοδολογική καινοτομία, να αναδείξει μια διαφορετική Αθήνα μέσω σπάνιων αρχείων και συλλογών, στοχεύοντας κυρίως στην εκπαίδευση, στη νέα γενιά και στους συνεχώς αυξανόμενους αριθμούς επισκεπτών της πόλης.Κύριο αντικείµενο εφαρμογής αποτελεί η µετατροπή του –εξαιρετικής ιστορικής αξίας– αρχειακού υλικού σε µια σειρά ψηφιακών εφαρµογών µε τη βοήθεια σύγχρονων συν-σχεδιαστικών εργαλείων.

  Βασικοί άξονες σχεδιασμου

   

  • Ψηφιακό Αποθετήριο Γνώσης: θα δημιουργηθεί ένα σπάνιο αρχείο το οποίο θα περιλαμβάνει παλιές φωτογραφίες, τοπογραφικά διαγράμματα, αεροφωτογραφίες, σχέδια, εφημερίδες, πολεοδομικούς-ιστορικούς χάρτες, αποτελέσματα αρχαιολογικών ανασκαφών και κείμενα, τα οποία θα προκύψουν από την έρευνα.
  • Ψηφιακές Αφηγήσεις: σχεδιασµένες µε δύο διαφορετικούς τρόπους (i) για διαδικτυακή/χαρτογραφική εφαρµογή και (ii) για κινητές συσκευές οι οποίες έχουν ως στόχο την εµπειρική γνώση του χρήστη.
  • Συµµετοχικές διαδικασίες: σχεδιασµός «εξειδικευµένου φόρουµ», ενεργοποίηση, συµµετοχή και ενηµέρωση του κοινού (π.χ. φοιτητές, µαθητές, εκπαιδευτικοί), δηµιουργία προηγµένου εκπαιδευτικού εργαλείου για την ενίσχυση των παιδαγωγών και διοργάνωση παρουσιάσεων, καλλιτεχνικών και παιδαγωγικών εργαστηρίων.
 • Στόχοι Έργου

  Στόχος είναι η ανάδειξη της αρχαίας, νεότερης και σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς της Αθήνας καθώς και η εμβάθυνση στις αφηγήσεις για τις οδούς και τα κτήριά της. Η περιπλάνηση μέσω της αφήγησης στις επάλληλες πόλεις (αρχαία, νεότερη, σύγχρονη) αποτελεί ένα βιωματικό γνωστικό και εκπαιδευτικό ταξίδι στην ιστορία της πόλης.

  Οι διαδρομές

  Το έργο εστιάζει στην παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης του οδικού δικτύου (Βασ. Σοφίας, Σύνταγµα, Ερµού) και των διαδροµών που επιµένουν να παραµένουν στο χρόνο, αλλά και γενικότερα της σταδιακής εξέλιξης της δόµησης στην ευρύτερη περιοχή.

 • Επισκεφτείτε τη σελίδα του έργου

 • Η ομάδα του έργου

   

  broken image

   

   

  broken image