• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  Εξερευνώντας τον πολιτισμό

 • ΑΣ ΜΑΘΟΥΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ! 

   

  Η πρωτοβουλία δημιουργίας ανοιχτών ψηφιακών μαθημάτων είναι μια προσπάθεια παροχής μιας διαδραστικής εναλλακτικής λύσης στη μαθησιακή διαδικασία, πάνω σε θέματα υλικής αλλά και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Χρησιμοποιώντας τα τεκμήρια και αρχειακό υλικό που συλλέγονται από την επιτόπια καταγραφή ιστορικών κτηρίων και οικισμών, η ομάδα της HERMeS επικεντρώνεται στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών μαθημάτων ανοιχτού κώδικα για μικρές ηλικίες και μεγάλες.Τα μαθήματα αγγίζουν πτυχές της ιστορίας των παραδοσιακών οικισμών και της ζωής μέσα σε αυτούς.

   

   

  Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

   

  Η σχεδίαση των εκπαιδευτικών μαθημάτων απαιτεί ειδική ιστορική έρευνα, επιτόπια επίσκεψη στο σημείο προς εξέταση και συλλογή δεδομένων σε ψηφιακή μορφή. Η δημιουργία του κάθε μαθήματος προχωρά στο στάδιο του ιδεασμού από τους ειδικούς της ομάδας πάνω σε ζητήματα εκπαιδευτικών μαθημάτων και συλλογικής σχεδιαστικής προσέγγισης, με την υποστήριξη από εκπαιδευτικούς. Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται από τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς και παιδιά της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας.

   

   

  ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ; 

   

  Τα μαθήματα απευθύνονται ως εργαλείο για χρήση από εκπαιδευτικούς δασκάλους και καθηγητές, μέσα στην τάξη αλλά και σε ώρες εκτός τάξης.

   

  ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

  Το αποτέλεσμα της σχεδίασης είναι εκπαιδευτικά μαθήματα προσβάσιμα σε όλους, με ενσωματωμένες διαδραστικές δραστηριότητες, διαλέξεις, εργασίες παιχνιοδοποιημένης μορφής, καθώς και ψηφιακές ξεναγήσεις μέσα σε 3D μοντέλα που σχετίζονται με τις πτυχές τις ιστορίας που αγγίζει το κάθε μάθημα. Τα παραγόμενα μαθήματα μπορούν να βοηθήσουν στις μεθόδους εκπαιδευτικής προσέγγισης για παιδιά αλλά και ανθρώπους όλων των ηλικιών, πάνω σε ζητήματα διάσωσης του πολιτισμού ενός τόπου.